42 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Trasowanie sieci Opinie SOR Operat wodnoprawny Dokumentacja geologiczno – inżynierska Audyt BRD stanowisko zarządcy drogi wprowadzenie uwag z audytu BRD KONCEPCJA 3D Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

41 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Trasowanie sieci Opinie SOR Operat wodnoprawny Dokumentacja geologiczno – inżynierska KONCEPCJA 3D Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

40 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Trasowanie sieci Opinie SOR Operat wodnoprawny Dokumentacja geologiczno – inżynierska KONCEPCJA 3D Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

39 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Trasowanie sieci Opinie SOR Operat wodnoprawny Dokumentacja geologiczno – inżynierska KONCEPCJA 3D Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem