39 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Trasowanie sieci Opinie SOR Operat wodnoprawny Dokumentacja geologiczno – inżynierska KONCEPCJA 3D Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem