45 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Decyzja pozwolenia wodnoprawnego (dla nowej DŚU) WP Zatwierdzenie SOR przez Zarządce Drogi Projekt wykonawczy Przedmiary Specyfikacje Techniczne Geologia – Projekt Geotechniczny