1 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Zestawienie i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów…