44 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Roboty przygotowawcze i ziemne – br. gazowa Roboty montażowe – br. gazowa G1 – ul. Polna G2 – ul. Polna