45 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m spycharkami Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. Warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia…