46 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m spycharkami (km 1+750 – 2+040; km 2+100 – 2+930) Przepust w km 2+081 Kolizja niskiego napięcia (br. elektryczna) Kolizja ul. Polna (br. gazowa)