15 tydzień 2024

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu DG6, DG8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III – obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce…