18 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. nośności G1) – C.G. km 2+420-2+510, 1+820-1+970 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 17cm grub. warstwy…