19 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Formowanie i zagęszczani nasypów o wys. Do 3,0 m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – obsypka poboczy na ciągu głównym w km 2+365 – 2+700 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. warstwy po zagęszcz.…