20 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III – obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji Podbudowa  z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – 15 cm grub.warstwy po zagęszcz. – drogi gminne nr 1, 6 (gr. nośności…