22 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III – obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu…