8 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Rozbiórka ogrodzenia z siatki – teren przy firmie Limax Przepust w km 1+800 – Materac kruszywowy, fundament kruszywowy, posadowienie przepustu, zasypki

7 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Rozbiórka ogrodzenia z siatki – teren przy firmie Limax Przepust w km 1+800 – Materac kruszywowy, fundament kruszywowy, posadowienie przepustu, zasypki

6 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Rozbiórka ogrodzenia z siatki Przepust w km 1+800 – odwodnienie wykopu Rozbiórka budynków mieszkalnych – demontaż stolarki okiennej i parapetów, rozbiórka ścian działowych

5 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia Usunięcie kolizji niskiego napięcia – roboty ziemne, układanie linii kablowej niskiej napięcia Przepust w km 2+520 – wykonanie zasypek Przepust w km 1+800 – odwodnienie wykopu Rozbiórka budynków mieszkalnych – demontaż stolarki okiennej.