32 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prognoza ruchu Projekt SOR Przygotowanie dokumentacji do wydania ZRID wraz z nowym wnioskiem ZRID Projekt Wykonawczy Przedmiary Specyfikacje Techniczne Geologia – Projekt Geotechniczny