16 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG w km 1+800 – 2+000; C.G. w km 2+700 – 2+940 Koryto wraz…

15 tydzień 2024

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu DG6, DG8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III – obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce…

14. tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu C.G. w km 2+930, DG8 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne…

13 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu C.G. w km 2+700 ÷ 2+930 Budowa przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 – wp10 (2+205,90),…

12 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III – obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji – rowy w km 2+700 ÷ 2+930 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem…

11 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG 1+580 ÷ 1+750, CG 1+750 ÷ 2+000, CG 2+100 ÷ 3+130 Podbudowa pomocnicza…

10 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG 1+580 ÷ 1+750, CG 1+750 ÷ 2+000, CG 2+100 ÷ 3+100 Podbudowa pomocnicza…

9 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG 1 + 330 ÷ 1 + 530, CG 1+580 ÷ 1+750 Koryto wraz…

8 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Rozbiórka ogrodzenia z siatki – teren przy firmie Limax Przepust w km 1+800 – Materac kruszywowy, fundament kruszywowy, posadowienie przepustu, zasypki

7 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Rozbiórka ogrodzenia z siatki – teren przy firmie Limax Przepust w km 1+800 – Materac kruszywowy, fundament kruszywowy, posadowienie przepustu, zasypki