Aktualności

Podwykonawcy

KFG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań

(dokumentacja projektowa)

Aktualności

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

gddkia.gov.pl

 

/ WYKONAWCA

Infrakom Sp. z o.o.

infrakom.eu

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ekocentrum.pl