Zaawansowanie finansowe

Zaakceptowana kwota kontraktowa

26 569 000,00

9.20%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny
26.93%
Prace projektowe
97.15%
Roboty drogowe
0%
Roboty mostowe
0%
Roboty branżowe – Energetyka
0%
Roboty branżowe – Telekomunikacja
0%
Roboty branżowe – Kanalizacja deszczowa
0%
Roboty branżowe – Melioracje
0%
Roboty przygotowawcze
0%

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu

gddkia.gov.pl

 

/ WYKONAWCA

Infrakom Sp. z o.o.

infrakom.eu

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ekocentrum.pl