Zaawansowanie finansowe

Zaakceptowana kwota kontraktowa

26 569 000,00

33.73%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp ogólny
40.19%
Prace projektowe
97.23%
Roboty Przygotowawcze
Wyburzenia obiektów budowlanych 0%
Usunięcia drzew i krzewów 99%
Roboty drogowe
Rozbiórki drogowe 0%
Zdjęcie humusu 85.11%
Wymiana gruntów 100.00%
Nasypy 57.17%
Wykopy 27.61%
Podbudowa pomocnicza C5/6 na ciągu głównym 3.29%
Roboty mostowe
18.69%
0%
Roboty Energetyczne
28.98%
Roboty Telekomunikacyjne
52.16%
Roboty Gazowe
48.37%

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu

gddkia.gov.pl

 

/ WYKONAWCA

Infrakom Sp. z o.o.

infrakom.eu

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ekocentrum.pl