Aktualności

Schemat Przebiegu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 32 na odcinku
od km 0+000 do km 3+300
Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 32, oraz zlokalizowany jest na
terenie województwa wielkopolskiego, w powiatach: wolsztyński, na terenie gmin Siedlec.

Aktualności

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

gddkia.gov.pl

 

/ WYKONAWCA

Infrakom Sp. z o.o.

infrakom.eu

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ekocentrum.pl