51 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie projektów podziałów nieruchomości ZUDP Operat wodnoprawny Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości Mapa do celów…

50 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie projektów podziałów nieruchomości ZUDP Operat wodnoprawny Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości Mapa do celów…

49 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie projektów podziałów nieruchomości ZUDP Operat wodnoprawny Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Mapa do celów projektowych

46 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości Opracowanie projektów podziałów nieruchomości

45 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości Opracowanie projektów podziałów nieruchomości Operat wodnoprawny

44 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Opinie SOR Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości Opracowanie projektów podziałów nieruchomości Operat wodnoprawny

43 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Opinie SOR Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

42 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Trasowanie sieci Opinie SOR Operat wodnoprawny Dokumentacja geologiczno – inżynierska Audyt BRD stanowisko zarządcy drogi wprowadzenie uwag z audytu BRD KONCEPCJA 3D Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem