16 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG w km 1+800 – 2+000; C.G. w km 2+700 – 2+940
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – drogi gminne nr 1,2,4,5,6,7 + zjazd 8,9,10,11 + wyspy – DG1, DG2,
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżki pieszo-rowerowe
 • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. nośności G1) – rondo w km 3+100
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% – 20 cm grub. Warstwy po zagęszcz. – bwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. Nośności G2)
 • Branża Gazowa – Roboty przygotowawcze i ziemne – rondo w km 3+100
 • Branża Gazowa – Roboty montażowe – rondo w km 3+100
 • Prace związane z odwodnieniem
Czytaj więcej

15 tydzień 2024

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu DG6, DG8
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III – obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania utylizacji – C.G. w km 2+930 – 3+060
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG w km 2+100 – 2+365; rondo w km 3+100
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – drogi gminne nr 1,2,4,5,6,7 + zjazd 8,9,10,11 + wyspy – DG6, DG8,
 • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. nośności G1) – C.G. w km 2+120 – 2+350
 • Branża Gazowa – Roboty przygotowawcze i ziemne – rondo w km 3+100
 • Branża Gazowa – Roboty montażowe – rondo w km 3+100
 • Branża Teletechniczna – przebudowa Infrastruktury WSS – rury osłonowe w km 2+930,
 • Branża Teletechniczna – przebudowa Infrastruktury Orange – rury osłonowe w km 2+930,
 • Prace związane z odwodnieniem,
Czytaj więcej

14. tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu C.G. w km 2+930, DG8
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG w km 2+700 – 2+930;
 • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. nośności G1)
 • Branża elektryczna – znaki aktywne – ułożenie rury ochronnej przy ul. Polnej
 • Prace związane z odwodnieniem
Czytaj więcej

13 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu C.G. w km 2+700 ÷ 2+930
 • Budowa przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 – wp10 (2+205,90), wp11 (2+241,90);
 • Budowa wpustów ściekowych kompletnych (typowych) – wp10 (2+205,90), wp11 (2+241,90);
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG w km 2+100 – 2+365; 2+365 – 2+420; 2+520 – 2+700; 2+700 – 2+930;
 • Prace związane z odwodnieniem
Czytaj więcej

12 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III – obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji – rowy w km 2+700 ÷ 2+930
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV – wykonanie nasypu C.G. w km 2+700 ÷ 2+930
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG 2+520 ÷ 2+700
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – drogi gminne 1, 2, 4, 5, 6, 7 + zjazd, 8, 9, 10, 11 + wyspy
 • Podbudowa zasadnicza mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3gr. 20cm – obwodnica DK32 + jezdnia ronda + wyspy – C.G. w km 1+230 ÷ 1+530
 • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. Warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. Nośności G1) – CG 2+940 ÷ 3+060
 • Prace związane z odwodnieniem
Czytaj więcej

11 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG 1+580 ÷ 1+750, CG 1+750 ÷ 2+000, CG 2+100 ÷ 3+130
 • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. Warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. Nośności G1) – CG 1+600 ÷ 1+750
 • Rozbiórka budynków mieszkalnych – Rozbiórka fundamentów, wywóz i utylizacja odpadów
 • Prace związane z odwodnieniem
Czytaj więcej

10 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG 1+580 ÷ 1+750, CG 1+750 ÷ 2+000, CG 2+100 ÷ 3+100
 • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. Warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. Nośności G1) – CG 1+330 ÷ 1+530
 • Rozbiórka budynków mieszkalnych – Rozbiórka ścian nośnych, rozbiórka fundamentów
 • Prace związane z odwodnieniem
Czytaj więcej

9 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG 1 + 330 ÷ 1 + 530, CG 1+580 ÷ 1+750
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – drogi gminne nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 + zjazd 8, 9, 10, 11 + wyspy – DG1 0+000 ÷ 0+745 DG2 0+000 ÷ 0+265
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżki pieszo – rowerowe – ścieżka pieszo – rowerowa nr 1 0+000 ÷ 0+327
 • Rozbiórka budynków mieszkalnych – Rozbiórka konstrukcji dachu, usunięcie warstwy izolacji termicznej ścian
 • Prace związane z odwodnieniem
Czytaj więcej

8 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Rozbiórka ogrodzenia z siatki – teren przy firmie Limax
 • Przepust w km 1+800 – Materac kruszywowy, fundament kruszywowy, posadowienie przepustu, zasypki
Czytaj więcej

7 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Rozbiórka ogrodzenia z siatki – teren przy firmie Limax
 • Przepust w km 1+800 – Materac kruszywowy, fundament kruszywowy, posadowienie przepustu, zasypki
Czytaj więcej

6 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Rozbiórka ogrodzenia z siatki
 • Przepust w km 1+800 – odwodnienie wykopu
 • Rozbiórka budynków mieszkalnych – demontaż stolarki okiennej i parapetów, rozbiórka ścian działowych
Czytaj więcej

5 tydzień 2024r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i poszycia
 • Usunięcie kolizji niskiego napięcia – roboty ziemne, układanie linii kablowej niskiej napięcia
 • Przepust w km 2+520 – wykonanie zasypek
 • Przepust w km 1+800 – odwodnienie wykopu
 • Rozbiórka budynków mieszkalnych – demontaż stolarki okiennej. 
Czytaj więcej

50 tydzień 2023r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Przepust w km 2+520 – odwodnienie wykopu
 • Kanał technologiczny –  ułożenie dodatkowej taśmy ostrzegawczej
Czytaj więcej

49 tydzień 2023r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Przepust w km 2+520 – odwodnienie wykopu
 • Kanał technologiczny –  ułożenie dodatkowej taśmy ostrzegawczej
Czytaj więcej

48 tydzień 2023r.

 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Branża elektryczna – oświetlenie, znaki aktywne – ułożenie WLZ do 2 szafek sterowniczych oświetlenia drogowego oraz 1 szafki zasilającej znaki aktywne
 • Branża gazowa –  ul. Polna – włączenie do istniejącej sieci
 • Przepust w km 2+520 – wykop pod przepust         
 • Przepust w km 2+880 – wykonanie zasypek
 • Kanał technologiczny – zabezpieczenie studni pokrywami betonowymi, ułożenie dodatkowej taśmy ostrzegawczej
Czytaj więcej

47 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Przepust w km 2+880
Czytaj więcej

46 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m spycharkami (km 1+750 – 2+040; km 2+100 – 2+930)
 • Przepust w km 2+081
 • Kolizja niskiego napięcia (br. elektryczna)
 • Kolizja ul. Polna (br. gazowa)
Czytaj więcej

45 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m spycharkami
 • Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. Warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. Nośności G1)
 • Roboty przygotowawcze i ziemne – br. Gazowa
 • Roboty montażowe – br. Gazowa
 • G1- ul. Polna – br. Gazowa
 • G2 – ul. Polna – br. Gazowa
Czytaj więcej

44 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Roboty przygotowawcze i ziemne – br. gazowa
 • Roboty montażowe – br. gazowa
 • G1 – ul. Polna
 • G2 – ul. Polna
Czytaj więcej

43 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami,
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Roboty przygotowawcze i ziemne
 • Roboty montażowe
 • G1 – ul. Polna
 • G2 – ul. Polna
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny – wstawienie studni A17, A20-A28
Czytaj więcej

42 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami,
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Roboty przygotowawcze i ziemne
 • Roboty montażowe
 • G1 – ul. Polna
 • G2 – ul. Polna
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

41 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami,
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem mechanicznym podłoża do parametrów określonych w dokumentacji pod fundamentami przepustów
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
 • PRZEPUST w km 3+066
 • Zabezpieczenie gazociągu km 2+706 PGNiG
Czytaj więcej

40 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami,
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem mechanicznym podłoża do parametrów określonych w dokumentacji pod fundamentami przepustów
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
 • PRZEPUST w km 3+066
 • Zabezpieczenie gazociągu km 2+706 PGNiG
Czytaj więcej

39 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami,
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

38 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

37 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

36 tydzień 2023r.

 • Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót,
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
 • Zakończono wymianę gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
Czytaj więcej

35 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa Infrastruktury WSS
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

34 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa Infrastruktury WSS
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

33 tydzień 2023r.

 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

32 tydzień 2023r.

 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

31 tydzień 2023r.

 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia
 • Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego napięcia
 • Przebudowa infrastruktury EXATEL
 • Przebudowa infrastruktury Orange
 • Kanał technologiczny
Czytaj więcej

30 tydzień 2023r.

 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy, zagęszczenie podłoża pod fundamentami przepustów
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pierścienie rond oraz przejazdy dla pojazdów nienormatywnych
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżki pieszo-rowerowe
Czytaj więcej

29 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy, zagęszczenie podłoża pod fundamentami przepustów
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pierścienie rond oraz przejazdy dla pojazdów nienormatywnych
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżki pieszo-rowerowe
Czytaj więcej

28 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy, zagęszczenie podłoża pod fundamentami przepustów
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pierścienie rond oraz przejazdy dla pojazdów nienormatywnych
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżki pieszo-rowerowe
Czytaj więcej

27 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy, zagęszczenie podłoża pod fundamentami przepustów
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pierścienie rond oraz przejazdy dla pojazdów nienormatywnych
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżki pieszo-rowerowe
Czytaj więcej

26 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy, zagęszczenie podłoża pod fundamentami przepustów
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pierścienie rond oraz przejazdy dla pojazdów nienormatywnych
 • Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżki pieszo-rowerowe
Czytaj więcej

25 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
Czytaj więcej

24 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica DK32
Czytaj więcej

23 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami
Czytaj więcej

22 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 • Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem
Czytaj więcej

21 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
 • Kontrola i nadzór ornitologiczny – przekazanie raportu z kontroli ornitologa
Czytaj więcej

Zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca robót budowlanych – Infrakom Kościan sp. z o. o. informuje, że od dnia 23.05.2023 r. wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu na potrzeby kontraktu „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32”.

Wykonawca na terenie budowy, w obszarze prowadzonych robót planuje:

zamknąć drogi gruntowe

oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości poza terenem zabudowanym do 60 km/h

ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Czytaj więcej

20 tydzień 2023r.

 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
Czytaj więcej

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Od dnia 22.05.2023 prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją kontraktu “Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32”.

Roboty będą prowadzone na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 9/2023 z dnia 20.03.2023r.

przez WYKONAWCĘ ROBÓT – Infrakom Kościan Sp. z o.o. nr tel. +48 65 533 8645

pod NADZOREM INWESTORSKIM – Ekocentrum Sp. z o.o. tel. +48 68 320 83 20

dla INWESTORA – Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, tel. +48 22 375 88 88, 222 500 115

BUDUJEMY DLA WAS – ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Czytaj więcej

19 tydzień 2023r.

 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu i inwentaryzacja dróg i budynków
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Opisy stanu nieruchomości
 • Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej
Czytaj więcej

18 tydzień 2023r.

 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy
 • Opracowanie tras dostępu i inwentaryzacja dróg
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Opisy stanu nieruchomości
Czytaj więcej

17 tydzień 2023r.

 • Projekt Wykonawczy/Techniczny
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Opracowanie tras dostępu i inwentaryzacja dróg
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Opisy stanu nieruchomości

Czytaj więcej

15 tydzień 2023r.

 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID
 • Specyfikacje Techniczne
 • Opracowanie Tras dostępu i inwentaryzacja dróg
 • Przekazanie Programu dla etapu Robót
 • Przygotowanie zaplecza budowy
 • Opisy stanu nieruchomości
Czytaj więcej

13 tydzień 2023r.

 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządcę Drogi
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po zakończeniu robót
 • Plan Działań Ratowniczych
 • W dniu 27.03.2023r. został przekazany Wykonawcy Plac Budowy
Czytaj więcej

12 tydzień 2023r.

 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządcę Drogi
 • Uzyskanie decyzji ZRID – w dniu 20.03.2023r.
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po zakończeniu robót
 • Plan Działań Ratowniczych
Czytaj więcej

1 tydzień 2023r.

 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządce Drogi
 • Uzyskanie decyzji ZRID
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny

Czytaj więcej

52 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządce Drogi
 • Uzyskanie decyzji ZRID
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

51 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządce Drogi
 • Uzyskanie decyzji ZRID
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

50 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządce Drogi
 • Uzyskanie decyzji ZRID
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny

Czytaj więcej

49 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządce Drogi
 • Uzyskanie decyzji ZRID
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

45 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego (dla nowej DŚU) WP
 • Zatwierdzenie SOR przez Zarządce Drogi
 • Projekt wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

35 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Operat Wodnoprawny dla nowej DŚU
 • Uzgodnienie Prognozy ruchu przez DSS
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

34 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Operat Wodnoprawny dla nowej DŚU
 • Uzgodnienie Prognozy ruchu przez DSS
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

32 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prognoza ruchu
 • Projekt SOR
 • Przygotowanie dokumentacji do wydania ZRID wraz z nowym wnioskiem ZRID
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

30 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Operat wodnoprawny (dla nowej DŚU)
 • Uzgodnienie Operatu Wodnoprawnego wraz z wnioskiem (dla nowej DŚU)
 • Prognoza Ruchu
 • Projekt SOR
 • Przygotowanie dokumentacji do wydania ZRID wraz z nowym wnioskiem ZRID
 • Projekt Wykonawczy
 • Przedmiary
 • Specyfikacje Techniczne
 • Geologia – Projekt Geotechniczny
Czytaj więcej

29 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Geologia – Projekt Geotechniczny
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
 • Projekt SOR
 • Projekt Wykonawczy wraz z Przedmiarami
 • Specyfikacje Techniczne

Czytaj więcej

28 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Geologia – Projekt Geotechniczny
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
 • Projekt SOR
 • Projekt Wykonawczy wraz z Przedmiarami
 • Specyfikacje Techniczne

Czytaj więcej

27 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Geologia – Projekt Geotechniczny
 • Prognoza ruchu
 • Operat Wodnoprawny
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
 • Projekt SOR
 • Projekt Wykonawczy wraz z Przedmiarami
 • Specyfikacje Techniczne

Czytaj więcej

5 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prognoza ruchu
 • Poświadczenie mapy przez PODGiK
 • Operat wodnoprawny
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
 • Wprowadzenie uwag z Audytu BRD – SOR

Czytaj więcej

4 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prognoza ruchu
 • Zestawienie i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości
 • Poświadczenie mapy przez PODGiK
 • Operat wodnoprawny
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
 • Wprowadzenie uwag z Audytu BRD – SOR

Czytaj więcej

3 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Prognoza ruchu
 • Zestawienie i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości
 • Poświadczenie mapy przez PODGiK
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP

Czytaj więcej

2 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Zestawienie i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości
 • Poświadczenie mapy przez PODGiK
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP

Czytaj więcej

1 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości
 • Zestawienie i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • Poświadczenie mapy przez PODGiK
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
Czytaj więcej

52 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • ZUDP
 • Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • Mapa do celów projektowych
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
Czytaj więcej

51 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • ZUDP
 • Operat wodnoprawny
 • Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • Mapa do celów projektowych
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
Czytaj więcej

50 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • ZUDP
 • Operat wodnoprawny
 • Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • Mapa do celów projektowych
 • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego WP
Czytaj więcej

49 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • ZUDP
 • Operat wodnoprawny
 • Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości
 • Mapa do celów projektowych
Czytaj więcej

48 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
Czytaj więcej

47 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
Czytaj więcej

46 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
Czytaj więcej

45 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem
 • Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • Operat wodnoprawny
Czytaj więcej

44 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Opinie SOR
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem
 • Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości
 • Opracowanie projektów podziałów nieruchomości
 • Operat wodnoprawny
Czytaj więcej

43 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Opinie SOR
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem
Czytaj więcej

42 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Trasowanie sieci
 • Opinie SOR
 • Operat wodnoprawny
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • Audyt BRD stanowisko zarządcy drogi
 • wprowadzenie uwag z audytu BRD
 • KONCEPCJA 3D
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

Czytaj więcej

41 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Trasowanie sieci
 • Opinie SOR
 • Operat wodnoprawny
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • KONCEPCJA 3D
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

Czytaj więcej

40 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Trasowanie sieci
 • Opinie SOR
 • Operat wodnoprawny
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • KONCEPCJA 3D
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem
Czytaj więcej

39 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Trasowanie sieci
 • Opinie SOR
 • Operat wodnoprawny
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • KONCEPCJA 3D
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

Czytaj więcej

38 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad prognozą ruchu drogowego
 • Trasowanie sieci
 • Opinie SOR
 • Operat wodnoprawny
 • Dokumentacja geologiczno – inżynierska
 • Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem

Czytaj więcej

32 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad modelem 3D.
 • Prace nad projektami przepustów.
 • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.
 • Prace nad prognozą ruchu drogowego.
 • Prace nad projektem oświetlenia drogowego.
Czytaj więcej

31 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad modelem 3D.
 • Prace nad projektami przepustów.
 • Prace nad projektem budowlanym branży drogowej.
 • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.
 • Prace nad prognozą ruchu drogowego.
 • Prace nad projektem oświetlenia drogowego.

Czytaj więcej

30 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad modelem 3D.
 • Prace nad projektami przepustów.
 • Prace nad projektem budowlanym branży drogowej.
 • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.
 • Prace nad prognozą ruchu drogowego.
 • Prace nad projektem oświetlenia drogowego.

Czytaj więcej

29 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad modelem 3D.
 • Prace nad projektami przepustów.
 • Prace nad projektem budowlanym branży drogowej.
 • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.
 • Prace nad prognozą ruchu drogowego.
 • Prace nad oświetleniem drogowym.
Czytaj więcej

28 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad modelem 3D.
 • Prace nad projektami przepustów.
 • Prace nad projektem budowlanym branży drogowej.
 • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.
 • Prace nad prognozą ruchu drogowego.

Czytaj więcej

27 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad modelem 3D.
 • Prace nad projektami przepustów.
 • Prace nad projektem budowlanym branży drogowej.
 • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.
 • Prace nad prognozą ruchu drogowego.
Czytaj więcej

26 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie:

 • Prace nad modelem 3D.
 • Prace nad projektami przepustów.
 • Prace nad projektem budowlanym branży drogowej.
 • Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.

Czytaj więcej

19 tydzień 2021r.

Rozpoczęcie prace nad dokumentacją projektową. Wykonawca:

 • Wystąpił o warunki do gestorów sieci uzbrojenia terenu.
 • Pracował nad korektami rozwiązań geometrii obwodnicy.
 • Analizował rozwiązania projektowe pod kątem zgodności z warunkami technicznymi.

Czytaj więcej

 

/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu

gddkia.gov.pl

 

/ WYKONAWCA

Infrakom Sp. z o.o.

infrakom.eu

 

/ INŻYNIER KONTRAKTU

EKOCENTRUM Sp. z o.o.

ekocentrum.pl