32 tydzień 2021r.

Realizacji prac projektowych w zakresie: Prace nad modelem 3D. Prace nad projektami przepustów. Prace nad projektem stałej organizacji ruchu. Prace nad prognozą ruchu drogowego. Prace nad projektem oświetlenia drogowego.