32 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prognoza ruchu Projekt SOR Przygotowanie dokumentacji do wydania ZRID wraz z nowym wnioskiem ZRID Projekt Wykonawczy Przedmiary Specyfikacje Techniczne Geologia – Projekt Geotechniczny

30 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Operat wodnoprawny (dla nowej DŚU) Uzgodnienie Operatu Wodnoprawnego wraz z wnioskiem (dla nowej DŚU) Prognoza Ruchu Projekt SOR Przygotowanie dokumentacji do wydania ZRID wraz z nowym wnioskiem ZRID Projekt Wykonawczy Przedmiary Specyfikacje Techniczne Geologia – Projekt Geotechniczny