48 tydzień 2023r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Branża elektryczna – oświetlenie, znaki aktywne – ułożenie WLZ do 2 szafek sterowniczych oświetlenia drogowego oraz 1 szafki zasilającej znaki aktywne Branża gazowa –  ul. Polna – włączenie do istniejącej sieci Przepust w km 2+520 – wykop pod przepust          Przepust w km 2+880…

47 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia Przepust w km 2+880

46 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m spycharkami (km 1+750 – 2+040; km 2+100 – 2+930) Przepust w km 2+081 Kolizja niskiego napięcia (br. elektryczna) Kolizja ul. Polna (br. gazowa)

45 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m spycharkami Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. Warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia…

44 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Roboty przygotowawcze i ziemne – br. gazowa Roboty montażowe – br. gazowa G1 – ul. Polna G2 – ul. Polna

43 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego…

42 tydzień 2023r.

Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, Kolizje elektroenergetyczne – kolizje niskiego napięcia Kolizje elektroenergetyczne – kolizje średniego…