29 tydzień 2023r.

Specyfikacje Techniczne Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków Przygotowanie zaplecza budowy Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie materiałem nasypowym) – obwodnica…

28 tydzień 2023r.

Specyfikacje Techniczne Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków Przygotowanie zaplecza budowy Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej Usunięcie drzew i krzewów Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie…

27 tydzień 2023r.

Specyfikacje Techniczne Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków Przygotowanie zaplecza budowy Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej Usunięcie drzew i krzewów Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie…

26 tydzień 2023r.

Specyfikacje Techniczne Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna niezbędna po ZRID Tymczasowa Organizacja Ruchu – kolejne etapy Opracowanie tras dostępu; Inwentaryzacja dróg i budynków Przygotowanie zaplecza budowy Wyznaczenie pasa drogowego i stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej Usunięcie drzew i krzewów Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami wraz z transportem Wymiana gruntu (usunięcie i uzupełnienie…