1 tydzień 2022r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Zestawienie i wykazy stanowiące treść decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów…

52 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie projektów podziałów nieruchomości ZUDP Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości Mapa do celów projektowych Decyzja…

51 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie projektów podziałów nieruchomości ZUDP Operat wodnoprawny Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości Mapa do celów…

50 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie projektów podziałów nieruchomości ZUDP Operat wodnoprawny Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) – opracowanie projektów podziałów nieruchomości Mapa do celów…

49 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie projektów podziałów nieruchomości ZUDP Operat wodnoprawny Mapa określająca linie rozgraniczające korzystanie z nieruchomości Mapa do celów projektowych

46 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości Opracowanie projektów podziałów nieruchomości

45 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości Opracowanie projektów podziałów nieruchomości Operat wodnoprawny

44 tydzień 2021r.

Realizacja prac projektowych w zakresie: Prace nad prognozą ruchu drogowego Opinie SOR Dokumentacja geologiczno – inżynierska wprowadzenie uwag z audytu BRD Uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej od GazSystem Opracowanie mapy określającej linie rozgranczające i linie ograniczonego korzystania z nieruchomości Opracowanie projektów podziałów nieruchomości Operat wodnoprawny