18 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub. warstwy po zagęszcz. – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy (gr. nośności G1) – C.G. km 2+420-2+510, 1+820-1+970 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 17cm grub. warstwy…

17 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – drogi gminne nr 1,2,4,5,6,7 + zjazd 8,9,10,11 + wyspy – DG2, DG4, DG6, DG8 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6 – 15cm grub.…

16 tydzień 2024r.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obwodnica DK 32 + jezdnia ronda + wyspy – CG w km 1+800 – 2+000; C.G. w km 2+700 – 2+940 Koryto wraz…